Tuyển dụng
Lập trình viên .NET (C#, ASP .NET, MVC)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lifesup đang cần tuyển dụng vị trí: Lập trình viên .NET Phát triển các dự án trên nền tảng .NET CORE, C#, SQL Server, Oracle, Redis, Restfull Service… Tham gia vào quá trình xây dựng phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, code) Chịu trách nhiệm các vấn đề về kỹ thuật […]

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Lifesup đang cần tuyển dụng vị trí: nhân viên kiểm thử phần mềm
– Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp.
– Xây dựng Test design, Test scenarios, Test cases, Test script cho sản phẩm.
– Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử tự động và kiểm thử hiệu năng.
– Lập các báo cáo và tổng hợp kiểm thử.

Lập trình viên Java

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lifesup đang cần tuyển dụng vị trí: Lập trình viên Java/Web Senior và Junior Dùng kiến thức có được để tham gia phát triển sản phẩm của công ty và các dự án của khách hàng Làm báo cáo định kỳ để đảm bảo tiến độ công việc Phối hợp làm […]