PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Outsourcing gia công phần mềm cùng với LIFESUP

Với thái độ tận tâm, nhiệt tình với khách hàng, LIFESUP sẵn sàng tổ chức hiệu quả dịch vụ outsourcing phát triển phần mềm và xây dựng đội ngũ IT chuyên trách cho các dự án với những điều khoản, điều kiện linh hoạt.

Chúng tôi có thể triển khai các dự án trên bất kì technology stack nào, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kinh doanh cụ thể của khách hàng. Mô hình dự án được thảo luận và đồng ý ở những giai đoạn đầu tiên với sự bàn bạc rõ ràng, khách quan về tất cả ưu và nhược điểm.

LỢI ÍCH CỦA OUTSOURCING GIA CÔNG PHẦN MỀM

MÔ HÌNH HỢP TÁC

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các điều khoản và điều kiện phù hợp, linh hoạt bao gồm trả theo giờ, theo tính năng hoặc theo từng mốc khác nhau.