Chuyên gia đào tạo,
chương trình nghị sự, bài tập thực hành

Đây là những yếu tố chính mà hầu hết khách hàng của chúng tôi đều đánh giá cao. Hãy xem chương trình đào tạo Big data của chúng tôi và lựa chọn chương trình mà phù hợp với bạn nhất.

0 +
Thực tập sinh
0 +
Khoá đào tạo
0 +
Chuyên gia đào tạo

KIẾN THỨC

Đào tạo, chia sẻ kiến thức về Big data diễn ra hàng ngày. Chúng tôi chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thực tế tích luỹ được trong quá trình làm việc với nhiều dự án thương mại khác nhau.

LINH HOẠT

Chúng tôi tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức vô cùng linh hoạt. Bên cạnh các đề xuất tiêu chuẩn, chúng tôi có thể tổ chức thêm các buổi chia sẻ phù hợp với nhu cầu cụ thể của các bạn. Chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung chương trình vì thế kiến thức luôn được cập nhật tức thời.

THỰC TIỄN

Các buổi chia sẻ kiến thức của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm thực tế tích luỹ được khi làm các dự án thương mại. Bài tập ứng dụng dựa trên các tình huống thực tế thường gặp ở các công ty định hướng dữ liệu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các bài viết dưới đây của chúng tôi.