Dự án

NHIỀU DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ – VIỄN THÔNG VIETTEL

Viettel là Tập đoàn Viễn thông – Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao.

Một số dự án nổi bật mà LIFESUP đã thực hiện thành công cho khách hàng đặc biệt này, cụ thể:

Dự án quản lí nội bộ BCCS: Là một ứng dụng web giúp các nhà quản lý điều hành và quản lý nhân sự trong toàn công ty. Đồng thời ứng dụng này mạng lại hiệu quả cho việc tra cứu thông tin thuê bao di động, tư vấn bán hàng, xử lý các khiếu nại kinh doanh, điều chỉnh dòng tiền và xử lý cấu hình tin nhắn.

NHIỀU DỰ ÁN VỚI TOPICA NATIVE

Topica Native  là  đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài.

Một số dự án nổi bật mà LIFESUP đã thực hiện thành công cho khách hàng đặc biệt này, cụ thể:

Dự án quản lý hồ sơ: Là một hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ, hợp đồng khách hàng, đánh giá hồ sơ và cho phép thống kê, báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm.