Những kỹ năng bạn cần có để hiểu


dữ liệu số

Chúng tôi xây dựng giải pháp “White-box” sử dụng công nghệ hiện đại, tất cả nguồn mở, khả năng mở rộng một cách hiệu quả và đều được kiểm thử kĩ lưỡng.

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp lưu trữ dữ liệu tại chỗ hay giải pháp điện toán đám mây thì chúng tôi đều có thể cung cấp giải pháp phù hợp cho bạn.