Phạm Nguyên Bình
Đồng sáng lập, Quản lý dự án

Bình có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và có một đam mê phát triển các hệ thống và đội ngũ có khả năng mở rộng. Trước khi tham gia Lifesup, Bình phụ trách một team các chuyên viên phát triển phần mềm tại Viettel R&D để phát triển các hệ thống quân sự cho Bộ Quốc phòng.
Bình có bằng thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm và cũng là PMP và PMI-PBA được tổ chức quốc tế về Quản lý dự án PMI công nhận

 Liên hệ:

Email: binh.phamnguyen@lifesup.fi