Nguyễn Phương Duy
CTO

Một người cởi mở và hòa đồng. Sẵn sàng đón nhận thử thách và học hỏi công nghệ mới. Đã làm việc như một nhà phát triển phần mềm cao cấp trong nhiều năm trong cả dự án lớn và nhỏ. Hiện tại, là giám đốc công nghệ của LIFESUP.

  • Là một giám đốc công nghệ tài năng, hết mình vì công việc
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phát triển phần mềm
  • Thạc sĩ khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp đại học Vaasa, Phần Lan

Liên hệ

Email: duy.nguyen@lifesup.fi
https://www.linkedin.com/in/duy-nguyen-527ba756/