Hằng Lê
Đồng sáng lập, Giám đốc vận hành

Dựa trên 4 năm kinh nghiệm làm Kinh doanh dự án CNTT và 7 năm kinh nghiệm làm Quản lý dự án CNTT, Hằng Lê mong muốn xây dựng môi trường kinh doanh với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu để cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin công nghệ cao tới khách hàng.

Liên hệ:

Email: hang.le@lifesup.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hang-le-644401131/