Dự án
CRM Banking

Hệ thống CRM Banking giúp các công ty quản lý các phòng ban, nhân viên, tối đa hóa thời gian và tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành. Hệ thống ​​sẽ mang lại một hệ thống chăm sóc khách hàng và bán hàng hiệu quả.

C# My SQL
12